جستجو
Close this search box.

کالین عامرمن

مدیر بنیاد «نژاد، جنسیت و برابری» در دانشکدۀ کسب‌وکار هاروارد است. بوریس گرویسبرگ عضو این بنیاد و استاد مدیریت کسب‌وکار در واحد رفتار سازمانی دانشکدۀ کسب‌وکار هاروارد است. این دو نفر کتاب «شیشۀ نیمه‌شکسته: از‌ بین‌ بردن موانع بازگشت زنان به محل کار» (انتشارات کسب‌وکار هاروارد، 2021) را نوشته‌اند.


نیروی کار یقه جدید

منابع انسانی نویسنده: کالین عامرمن و جینی رومتی

شرکت‌ها منبع عظیم، توانمند و متنوعی از استعدادها را نادیده می‌گیرند: افراد بدون مدرک دانشگاهی. اکنون وقت بهره‌گیری از رویکرد مهارت‌محور برای استخدام و مدیریت کارکنان است. داشتن مدرک کارشناسی موجب افزایش دانش و گسترش افق دید می‌شود و فرد به‌واسطۀ آن می‌تواند وارد شغلی رضایت‌بخش و پردرآمد شود. در نقطۀ مقابل اگر کسی به...

فوریه 13, 2024