...

کایل نل

مدیرعامل و یکی از بنیان‌گذارهای آنکامان پارتنرز است که یک شرکت مشاوره‌ی تحول رفتاری محسوب می‌شود. وی همچنین مدیر اسبق بخش آزمایشگاه‌های نوآوری لاوز بود.


وقتی پرتاب‌های شما به ماه، حتی از زمین بلند نمی‌شوند!

دسته بندی مجله نویسنده: جفری دایر و کایل نل و نیتن فر

چگونه داستان‌های علمی-تخیلی و سایر ابزارهای غیرمتعارف، موجب تهییج قوه‌ی تخیل شده و رشد خارق‌العاده‌ای را به ارمغان می‌آورند. اخیرا سرپرست نوآوری یک مجتمع صنعتی بزرگ، 10 تیم میان‌کارکردی را تشکیل داده و یک هدف جسورانه را برای آن‌ها تعیین کرده است: یک تجدیدنظر اساسی و کامل را درباره‌ی کسب‌وکارهایشان انجام دهند. به‌منظور تشویق ایده‌ها...

فوریه 28, 2019

دسته های مقالات