...

کریستوفر بارنز


خوب بخوابید، بهتر رهبری کنید

رهبری و مدیریت افراد نویسنده: کریستوفر بارنز

چرا مدیران به استراحت بیشتری نیاز دارند؟ شب‌ها چند ساعت می‌خوابید؟ اکثر ما می‌دانیم که هشت ساعت خواب توصیه می‌شود، اما با توجه به اینکه فشار کاری، خانواده و تعهدات اجتماعی غالبا بیش از 16 ساعت از روزمان را می‌گیرد، هشت ساعت در روز خوابیدن غیرممکن به نظر می‌رسد. شاید فکر می‌‎کنید با 4-5 ساعت...

فوریه 23, 2020

دسته های مقالات