جستجو
Close this search box.

کریستین بهفر

استاد مهمان دانشکدۀ کسب‌وکار لندن است.


چه زمان با همکارانتان مشارکت و چه زمانی رقابت کنید؟

مدیریت خود نویسنده: راندال پیترسون و کریستین بهفر

رقابت در هر رابطۀ کاری وجود دارد. برای مدیریت این رقابت‌ها استراتژی داشته باشید. به این حقیقت تلخ محیط‌های کار اذعان کنیم: تنها کارمندانی در این محیط‌ها رشد می‌‏کنند که نحوۀ مشارکت و رقابت با همکارانشان را بدانند. آن‌ها می‌دانند که روابط کاری چه تاثیری بر منافع خودشان و سازمان دارد، به‌دقت ریسک‌ها و بده‌بستان‌ها...

آوریل 30, 2022