...

کریستی راجرز

استادیار مدیریت در دانشگاه مارکت است.


آیا کارکنانتان احساس محترم بودن دارند؟

رهبری و مدیریت افراد نویسنده: کریستی راجرز

به کارکنان نشان دهید که ارزشمندند، کسب‌وکارتان شکوفا خواهد شد. وقتی از کارکنانتان می‌پرسید که چه چیزی بیشترین اهمیت را برای آن‌ها دارد، غالبا حس محترم بودن در صدر فهرست جای می‌گیرد. در پژوهش جدیدی که توسط کریستین پوراث از دانشگاه جرج‌تاون و بر روی نزدیک به ۲۰ هزار نیروی کار در سرتاسر دنیا انجام...

ژانویه 9, 2020

دسته های مقالات