جستجو
Close this search box.

کریس زوک

شریک مشاور دفتر بوستون بین و کمپانی است که به مدت 20 سال رئیس اقدام استراتژی جهانی بود.


چه زمانی کسب‌وکار شما به یک موتور رشدِ ثانویه نیاز دارد؟

استراتژی و اجرا نویسنده: جیمز الن و کریس زوک

و نحوۀ ساختن آن طی جلسات اخیرمان با مدیران عامل شرکت‌های بزرگ سراسر دنیا، دربارۀ احتمال به‌حاشیه‌رانده‌شدن برخی شرکت‌ها و لزوم اهتمام به بازآفرینی صحبت کردیم. نظرسنجی‌هایمان نشان داد 65 درصد از مدیران عامل پیش‌بینی کردند که طی 5 تا 7 سال، رقبای اصلی شرکت‌های آن‌ها همان رقبای اصلی فعلی‌شان نخواهند بود و 63 درصد...

ژوئن 30, 2022