جستجو
Close this search box.

کریم لاخانی 

استاد مدیریت کسب‌وکار دانشکده کسب‌وکار هاروارد و موسس و مدیر «آزمایشگاه دانش نوآوری هاروارد» است.