جستجو
Close this search box.

کلسی گرایپنسترا

ویراستار ارشد بخش تعامل مخاطب در مجلۀ کسب‌وکار هاروارد است.


اعتیاد ما به رسانه‌‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی نویسنده: کلسی گرایپنسترا

تیک‌‌تاک کنترل زندگی ما را به دست گرفته‌اند – و چه راهکاری برای غلبه بر این مشکل داریم وقتی دبیرستانی بودم، فیس‌بوک راه‌‌اندازی شد. در اواسط دهۀ 2000، می‌توانستید آلبوم گلچین‌نشدۀ 75 عکس از دورهمی با دوستانتان را روی «وال (دیوار)» عمومی این پلتفرم بگذارید. نوجوانی درون‌گرا و جامعه‌‌گریز بودم و تعاملات رودررویم با دیگران...

دسامبر 31, 2022