جستجو
Close this search box.

کودی اوانز

بنیان‌گذار هوم‌کامینگ کپیتال، یک شرکت سرمایه‌گذاری است که تمرکز خود را روی مبارزه با تغییرات اقلیمی گذاشته است.


متوقف‌کردن پروژه‌ای با آیندۀ مبهم

مطالعه موردی نویسنده: کودی اوانز و کریس ماهووالد

مطالعات موردیِ داستانی در مجلۀ کسب‌وکار هاروارد، مشکلات واقعی رهبران در کمپانی‌هایشان را ارائه می‌کنند و راهکارهای متخصصین را می‌پرسند. این نمونه، مبتنی بر مطالعۀ موردی دانشکدۀ کسب‌وکار هاروارد با عنوان «محوطۀ سفید: یک طوفان تمام‌عیار در مسکو» است (پروندۀ شمارۀ RE140-PDF-ENG) که توسط کودی اوانز، برایان پاترسون و کریس ماهووالد نوشته شده و در...

جولای 20, 2021