جستجو
Close this search box.

کیت لمبرتون

استاد برجستۀ بازاریابی در دانشکدۀ وارتون است.


برندسازی و بازاریابی عملگرا چگونه می‌توانند با هم کار کنند

مدیریت برند نویسنده: جیم استنگل و کیت لمبرتون و کن فاوارو

با معیارهای مناسب می‌توانید بازده هر دو را افزایش دهید. طی 20 سال گذشته، طی بیست سال گذشته بازاریابی عملگرا (Performance Marketing؛ که بعضاً بازاریابی عملکردی هم گفته می‌شود) به رویکرد غالب شرکت‌ها برای برقراری ارتباط با مصرف‌کنندگانشان تبدیل شده است. طبق تعریف “انجمن بازاریابی عملگرا”، در این شیوه از بازاریابی، شما براساس نتایج حاصل...

آوریل 17, 2024