جستجو
Close this search box.

گابریل جوزف دیزای


کار و زندگی: مصاحبه با جین فوندا

مدیریت خود نویسنده: گابریل جوزف دیزای

جین فوندا، بازیگر/کنشگر زاده از پدری مشهور و مادری که خودکشی کرد، فوندا دوران کودکی سختی را گذراند تا بتواند به‌عنوان بازیگر و بعدها در هدف بزرگ‌ترش و در نقشکنشگر موفق شود. او موفق به دریافت دو اسکار در دهه‌ی 70 شد، به استاد تناسب‌اندام در دهه‌ی 80 تبدیل گردید، در دهه‌ی 90 روی کارهای...

آوریل 24, 2019