جستجو
Close this search box.

گارتنر


مدیران نمی‌توانند به‌تنهایی نقش مدرسان برتر را ایفا کنند

رهبری و مدیریت افراد نویسنده: گارتنر

در یک دنیای خیالی و ایده‌آل برای شرکت‌ها، مدیران مجموعه‌ای از بازخوردها را در گزارش‌های مستقیمشان ارسال می‌کنند. این تفکر می‌گوید چنین امری ضرورت دارد، زیرا سازمان‌ها و مسئولیت‌هایشان به‌سرعت تغییر می‌کنند و نیروی کار باید دائماً مهارت‌هایش را به‌روز کند. همچنین میل به گفتگوهای مداوم درباره‌ی توسعه، یکی از دلایلی است که کمپانی‌ها دست...

سپتامبر 24, 2019