جستجو
Close this search box.

گرگ ولچ


کاهش نرخ جابه‌جایی مدیر بازاریابی: نسخه‌ی یک مسئول گزینش

منابع انسانی نویسنده: گرگ ولچ

هر چند ماه یک بار تماسی از سوی مدیرعامل دریافت می‌کنم تا با هم جلسه‌ی خصوصی بگذاریم و در مورد مدیر بازاریابیِ کنونی کمپانی صحبت کنیم. معمولاً مدیرعامل از مدیر بازاریابی دل خوشی ندارد و می‌خواهد تغییر ایجاد کند. اما ابتدا دوست دارد در مورد گزینه‌های مختلف صحبت کند و سپس نگاهی سریع بر چشم‌انداز...

دسامبر 8, 2018