...

گری پیسانو


حقیقت تلخ درباره فرهنگ‌های بدعت‌گذار

فرهنگ سازمانی نویسنده: گری پیسانو

نوآوری می‌تواند با بی‌نظمی و شلوغ‌کاری همراه شود؛ باید مدیریت و دیسیپلین داشته باشید. فرهنگی که شرایط را برای نوآوری مهیا می‌کند، نه‌تنها به نفع دستاوردهای کمپانی تمام خواهد شد، بلکه کارکنان و رهبرهای سازمان نیز برای آن ارزش قائل می‌شوند. بنده شخصاً در سمینارهای کمپانی‌های جای‌جای دنیا شرکت کرده و به‌صورت غیررسمی با مدیران...

جولای 28, 2020

دسته های مقالات