جستجو
Close this search box.

گوتام چالاگالا

استاد استراتژی و بازاریابی IMD است.


پیشرفت چشمگیر در زمینۀ پایداری

برندینگ نویسنده: گوتام چالاگالا و فدریک دالساچه

ساخت محصول صحیح کافی نیست، باید رفتار مصرف‌کننده را هم تغییر دهید. عملاً هر روز یکی از شرکت‌ها تعهدات جدیدش به پایداری را اعلام می‌کند یا کمپین تبلیغاتی دربارۀ کمک‌هایش به کرۀ زمین و ساکنانش راه می‌اندازد. اکثر این طرح‌ها معطوف به افزایش پایداری محصولات و عملیات سازمان‌ها در بازارهای کنونی و مجاور هستند. یا...

دسامبر 31, 2022