جستجو
Close this search box.

یان یاخیموویچ

استادیار دانشکدۀ کسب‌وکار هاروارد است.


درست‌ترین تصمیمات شغلی پس از شکست‌ها

مدیریت تغییر در محیط کار نویسنده: یان یاخیموویچ و فرانچسکا جینو

ماریانی کالیس در پاسخ دوستش ویتنی گفت: «تجدید دیدار برای آدم‌های خوشحاله. من نمیام». ویتنی از او خواهش کرد: «دست بردار. بدون تو خوش نمی‌گذرد. در ضمن الان هیچ‌کسی خوشحال نیست. همه مشکل دارند». ماریانی با طعنه گفت: «ولی مطمئنم تو ماه گذشته، هیچ‌کدام از هم‌کلاسی‌ها درخواست شرکت از خودش برای کناره‌گیری از مدیرعاملی را...

اکتبر 31, 2022