هر دانشجوی سال اول حسابداری، این درس را یاد می‌‎گیرد: وقتی یک شرکت رشد می‌‎کند، هزینه‌های تولید هر واحد آن کاهش می‌یابد، زیرا هزینه‌های ثابت و سربار آن میان تعداد واحد بیشتری تقسیم خواهند شد. پدیده‌ای که تحت عنوان صرفه به مقیاس شناخته می‌شود. طرح‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌‎های کسب‌وکار بی‌شماری وجود دارند که براساس این […]