یادداشت سردبیر


کار درست

نویسنده: ادی ایگنیشس

همیشه از اهمیت خود واقعی و عدم ظاهرسازی گفته‌ایم. اینکه هر فردی خود واقعی‌اش باشد، موجب تعهد بالاتر، رضایتمندی شغلی...

15 بهمن 1399

معضل درستکاری

اخیراً اخبار پر از داستان‌های اختلاس، رشوه‌خواری و سایر انواع فساد در شرکت‌ها است. در یک بررسی سال 2018، PwC...

22 شهریور 1399