رهبران و مدیران


چطور موفق شدم؟

نویسنده: آن وویچیکی

مدیرعامل کمپانی «توئنی‌تِری اند می» از کشمکش‌های خود برای غلبه بر موانع حقوقی می‌گوید در نیمه شب یکی از جمعه‌های...

14 تیر 1400