مدیریت تیم ها و افراد


نقطه کور همکاری

نویسنده: لیزا کوان

گماشتن مدیران بیش‌ازحد، موجب نادیده انگاشتن بزرگ‌‌ترین تهدید در اجرای طرح‌های میان‌گروهی می‌شود: تحریک رفتارهای دفاعی چند سال پیش رهبران...

18 مرداد 1399