مدیریت تیم ها و افراد


چطور موفق شدیم

نویسنده: آندره‌آ ایلی

اظهارات مدیر کمپانی قهوۀ ایلی دربارۀ ساخت اکوسیستم‌های کشاورزی بی‌عیب‌ونقص هیچ وقت گریۀ پدرم را فراموش نمی‌کنم. برای ملاقات با...

6 مرداد 1402