تکنولوژی


شبات فناوری

نویسنده: جی‌ام اولخارز

یافتن دکمه‌ی آف در یک دنیای همواره آن! آیا آدم پرکاری هستید؟ کارآمد؟ مفید؟ مهم‌تر از آن، آیا به‌اندازه‌ی کافی...

3 آبان 1399

به‌سازی اینترنت

نویسنده: والتر فریک

اشتباهات صورت‌گرفته و نحوه‌ی بهبود آن‌ها «چطور اینترنت تا این حد نابه‌سامان شد؟» این پرسش اصلی فصل سوم از پادکست...

9 مهر 1399