مارس-آوریل 2022

مجلۀ کسب و کار هاروارد – نسخه فارسی مارس-آوریل ۲۰۲۲ در این شماره می‌خوانیم:

برخی مقاله ها:

فهرست کامل

آرشیو کامل را مرور کنید

ژانویه-فوریه ۲۰۲۲

مجله کسب و کار هاروارد - نسخه فارسی در بخش روشنگری این مقاله به برهم‌خوردگی دیجیتال و آسیب‌پذیرترین صنایع در برابر برهم‌خوردگی (تعدادشان کمتر از تصور شماست) پرداخته شده است.

برخی مقاله ها:

چگونه سازمان‌های جاافتاده باقی می‌مانند و رشد می‌کنند مزیت استراتژیک جاافتادگی قبل از دیرشدن، کمپانی خود را متقاعد به تغییر کنید. فهرست کامل

نوامبر-دسامبر2020

مجله کسب و کار هاروارد - نسخه فارسی بخش روشنگری این شماره درباره مدیریت ریسک و تاب‌آوری است و توضیحاتی دربارۀ اقدامات مناسب به هنگام مواجهه با ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی ارائه می‌دهد. مقالات متنوع دیگری در بخش منتخب و همچنین تجربه و ایده بان منتشر شده است. در ادامه می‌توانید لیست این مقالات را مشاهده و آنها را مطالعه کنید.  

برخی مقاله ها:

ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی بهبود تاب‌آوری سازمان تشخیص زودهنگام ریسک‌ها فهرست کامل

سپتامبر-اکتبر 2020

مجله کسب و کار هاروارد - نسخه فارسی جولای-آگوست 2020   بخش روشنگری این مقاله درباره اهمیت موضوعات ESG است و به‌منظور کسب برتری رقابتی در این مسائل راه‌حل‌هایی برای سازمان‌ها ارائه می‌شود. مقالات متنوع دیگری در بخش منتخب و همچنین تجربه و ایده بان منتشر شده است. در ادامه می‌توانید لیست این مقالات را مشاهده و آنها را مطالعه کنید.

برخی مقاله ها:

خلق ارزش‌های واقعی با کنش‌های تأثیرگذار اجتماعی نقش هیئت‌مدیره در پایداری چالش ارزیابی عملکرد ESG فهرست کامل