رابرت سی. پوزن

سابقا رئیس هئیت مدیره شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری MFS بوده و استاد دانشکده مدیریت دانشگاه MIT است.


دسته های مقالات