جستجو
Close this search box.

ژانویه-فوریه 2023

الگوهای مختلف قیمت‌گذاری

الگوی قیمت‌گذاری خود را گسترش دهید

برای قیمت‌گذاری از سایر صنایع ایده بگیرید طی یک قرن اخیر، اکثر شرکت‌های بیمۀ خودرو از روش یکسانی برای قیمت‌گذاری خدماتشان استفاده کرده‌اند: دریافت حق بیمۀ سالانه از مشتریان برای مسافت رانندگی نامحدود‌. البته حق بیمه به سن راننده، نوع وسیلۀ نقلیه، سابقۀ رانندگی، برآورد مسافت رانندگی در طول سال، میزان پوشش‌ها و سایر عوامل بستگی دارد، اما درهرحال دریافت حق بیمۀ سالانه به استاندارد پایه و متداول این صنعت تبدیل شده است. اندکی بیش از یک دهه قبل، پرسشی در میان مدیران آل‌استیت مطرح شد بر این مبنا که

ادامه متن
مقالات منتخب

تهیه اشتراک مجله کسب و کار هاروارد

برای تهیه نسخه فیزیکی و یا دیجیتال کلیلک کنید