...

ساندرا متز

دانشیار کسب‌وکار در دانشکدۀ کسب‌وکار کلمبیا است. او در جایگاه جامعه‌شناس محاسباتی، با تلفیقی از تحلیل کلان‌داده و روش‌های تجربی مرسوم، رفتار و سلایق انسان‌ها را بررسی می‌کند.


هدف‌گیری روانی چه تأثیری دارد

فروش و بازاریابی نویسنده: ساندرا متز

نحوۀ بهره‌برداری اخلاق‌مدار از این استراتژی نفوذ بر رفتار افراد با در نظر گرفتن ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها، از سال 2018 در دنیا رواج یافت؛ آن‌هم پس از اینکه مداخلۀ کمبریج آنالیتیکا در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا، به تیتر اخبار بین‌المللی تبدیل شد. از قرار معلوم این شرکت، پروفایل روان‌شناختی برای میلیون‌ها کاربر فیس‌بوک ساخت،...

فوریه 16, 2024

دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.