سوفیا رانسکی


چطور استارتاپ می‌تواند نرخ سوخت سرمایۀ خود را کاهش دهد؟

مطالعه موردی نویسنده: الیزابت را و سوفیا رانسکی و کیتی جوزفسون و نیتین نوریا

تایلر اسمیت، بنیان‌گذار و مدیرعامل پاک، به جلسۀ زوم ملحق شد و با لوئیس سعد، عضو ارشد صندوق، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار و مهم‌ترین عضو هیئت‌مدیرۀ شرکت احوالپرسی کرد. چهار روز به جلسۀ هیئت‌مدیره مانده بود و باید دربارۀ مسائل متعددی حرف می‌زدند. همین 18 ماه قبل، مسیر پیشرفت پاک فوق‌العاده به نظر می‌رسید. این استارتاپ نرم‌افزاریِ...

می 18, 2024

دسته های مقالات