آجای آگراوال

کرسی جفری تیبر در کارآفرینی و نوآوری دانشکدۀ مدیریت راتمن از دانشگاه تورنتو را در اختیار دارد و بنیان‌گذار آزمایشگاه «ساختارشکنی خلاق» است.


از پیش‌بینی تا تحول

تکنولوژی نویسنده: آجای آگراوال و آوی گولدفارب و جاشوا گانز

برای تحقق بخشیدن به پتانسیل‌های هوش مصنوعی، به سیستم‌های جدیدی نیاز داریم سرمایه‌گذار «هوش مصنوعی شما چه کمکی به کسب‌‌وکارها می‌‌کند؟» بنیان‌‌گذار استارتاپ: «به آن‌‌ها اطلاعات می‌‌دهد.» برای مشاهده ادامه متن مقاله، اشتراک تهیه نمایید.

دسامبر 31, 2022

دسته های مقالات