آرون عین


مدیرعامل کرونوس در مورد راه‌اندازی یک مرامنامه برای مرخصی نامحدود می‌گوید

مدیریت تیم ها و افراد نویسنده: آرون عین

وقتی به‌عنوان یکی از اولین کارمندان به کرونوس پیوستم، سال 1979 بود و مستقیما از دانشگاه بیرون آمده بودم. در آن دوران کمپانی دو هفته مرخصی باحقوق به کارمندان جدیدش می‌داد. هر سال که در کمپانی می‌ماندید، مبلغی به حقوقتان اضافه می‌شد که سقف معینی داشت. نحوه‌ی مدیریت مرخصی‌ها توسط کمپانی‌ها چنین بود و اگرچه...

فوریه 4, 2019

دسته های مقالات