برایان هنکاک

عضو ارشد مک‌کینزی اند کامپنی است.


مدیران میانی خود را کنار نگذارید

رهبران و مدیران نویسنده: امیلی فیلد و برایان هنکاک و بیل شانینگر

در دوران کاهش تقاضا به رشد شما کمک می‌کنند؛ البته اگر در نقش‌هایشان بازنگری کنید. با افزایش نشانه‌های تضعیف اقتصاد طی ماه‌های اخیر، بسیاری از شرکت‌ها خبر اخراج کارکنان برای کاهش هزینه‌ها را اعلام کرده‌اند و اغلب مدیران میانی را هدف گرفته‌اند. اما تعجیل در حذف این مدیران، اشتباه بسیار پرهزینه‌ای است. سال‌ها مشاور‌ و...

می 8, 2024

دسته های مقالات