دیوید اسمیت

یکی از نویسندگان «خیزش آتن: چرایی و چگونگی مشاورۀ آقایان به خانم‌ها» و «بچه‌های خوب: چطور آقایان می‌توانند هم‌پیمان‌های بهتری برای همکاران خانم باشند» است.


دسته های مقالات