دیوید کسلر

سرشناس‌ترین کارشناس دنیا در زمینه‌ی اندوه و همکار الیزابت کوبلر-راس در نگارش کتاب «جای خالی او» است. آخرین کتاب او «یافتن معنا: ششمین مرحله‌ی اندوه» (2019) نام دارد. او بنیان‌گذار www.grief.com است.


دسته های مقالات