زینپ تان

استاد دانشکدۀ مدیریت اسلون در دانشگاه ام‌آی‌تی و هم‌بنیان‌گذار و مدیر موسسۀ غیرانتفاعی مشاغل خوب است.


موانع ایجاد شغل‌های خوب

مدیریت سازمان نویسنده: زینپ تان

و رویکرد رهبران شجاع برای غلبه بر این مشکلات طبق باور عامه، برای رقابت در خرده‌فروشی و سایر صنایع خدماتیِ کم‌سود، چاره‌ای جز ایجاد مشاغل خط مقدم نامساعد با دستمزد پایین، برنامۀ غیرقابل پیش‌بینی و فرصت‌های پیشرفت اندک نیست. بااین‌حال دهه‌هاست عملکرد چندین شرکت ازجمله کاست‌کو و کوئیک‌تریپ در آمریکا و مرکادونا در اسپانیا، نادرست...

آوریل 8, 2024

دسته های مقالات