...

سارا فدرمن

استادیار اصول و فنون مذاکره و مدیریت تعارضات در دانشگاه بالتیمور و نویسندۀ «آخرین قطار به اردوگاه آشویتس: خطوط ریلی ملی فرانسه و درآمدی بر مسئولیت‌پذیری» است.


شرکت‌ها چگونه می‌توانند اشتباهات گذشته خود را جبران کنند؟

فرهنگ سازمانی نویسنده: سارا فدرمن

ویراستار تخصصی: حامد ورمزیار؛ درس‌هایی از دوران برده‌داری و هولوکاست مدیران اجرایی CSX، شرکت راه‌اهن باری که پیشینه‌ آن تقریبا به اوایل قرن نوزدهم بازمی‌گردد (شرکت CSX Transportation بخشی از CSX Corporation است که بنابر آمار سال ۲۰۲۰ یکی از پنج شرکت بزرگ حمل‌‌ونقل ریلی با بیش از ۱۰ میلیارد دلار درآمد در ایالات متحده...

آوریل 20, 2022

دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.