سلما اوکونکو


بنیان‌گذار گروه UBI، پیشگام گذار به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر در آفریقا

استراتژی و اجرا نویسنده: سلما اوکونکو

44 کشور در سال 2018 توافق‌نامه منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا را امضا کردند؛ توافق‌نامه‌ای که سال گذشته به یک قانون تبدیل شد و بزرگ‌ترین منطقه تجارت آزاد در دنیا را شکل داد. پس از سال‌ها مذاکره و رایزنی، این اقدام قدمی بزرگ در این راستا و از نظر من، یک نقطه عطف بود: در...

آوریل 13, 2022

دسته های مقالات