ماریا رکس سوگیرتا


در صورت مرگ مدیرعامل، کدام‌یک در اولویت است: شرکت یا خانواده؟

کارآفرینی و استارتاپ‌ها نویسنده: ماریا رکس سوگیرتا

در اتاق هیئت‌مدیره، پریا گودا به چهار مرد کت‌شلواری خوشامد گفت. آن‌ها طلبکاران شوهرش پارتا بودند که ده روز پیش، به‌طور ناگهانی و در اثر سکتۀ قلبی درگذشته بود. پریا غمگین و خسته بود، اما آرامش عجیبی داشت. کل هفتۀ گذشته را درگیر مراسم خاک‌سپاری، وکلا، رسانه‌ها و اعضای سوگوار خانواده د بود. به‌ندرت غذا...

ژوئن 19, 2024

دسته های مقالات