وینی کوتو

نایب‌رئیس استراتژی‌اَند، واحد مشاورۀ استراتژی PwC، است. او نویسندۀ مشترک کتاب "آماده برای رشد: شیوه‌نامه‌ای برای کاهش استراتژیک هزینه‌ها، بازسازی و نوسازی" است.


کاهش هزینه‌ها برای افزایش قدرت سازمان

امور مالی و سرمایه‌گذاری نویسنده: پل لینواند و سوندار سابرامانیان و وینی کوتو

وقتی شرایط اقتصاد بی‌ثبات باشد، خیلی از رهبران سراغ دستاویز همیشگی و قدیمی خود می‌روند: کاهش هزینه‌ها. در شرایطی که خیلی چیزها خارج از کنترل ما به نظر می‌رسند، هزینه‌ها تا حدود زیادی قابل کنترل‌اند. اما اگر تنها هدف سازمان از کاهش هزینه‌ها صرفه‌جویی کوتاه‌مدت باشد، طرز فکر کوته‌بینانه‌ای دارد. رهبران باید صرف‌نظر از ضروری...

می 7, 2024

دسته های مقالات