کارلوس خولیو

کارآفرین، مدیر چند شرکت برزیلی و مفسر سی‌ان‌ان برزیل است.


خلق داستان برای تغییر فرهنگ سازمان

فرهنگ سازمانی نویسنده: جی بارنی و کارلوس خولیو و مانوئل آموریم

این شش اصل را در نظر بگیرید. پرواضح است که همسویی میان استراتژی و فرهنگ، موجب بهبود عملکرد شرکت می‌شود. در نتیجه اگر این دو همسو نیستند، به‌احتمال ‌زیاد باید فرهنگتان را تغییر دهید. شاید در کلام ساده به نظر برسد، اما اجرای آن بسیار دشوار است. ارزش‌ها، باورها و هنجارهای سازندۀ فرهنگ سازمان، انتزاعی...

ژوئن 12, 2024

دسته های مقالات