کی‌ران باتی

روانشناس مشاور در کمبریج انگلستان است.


کمک به کارمند پریشان

سلامت و تندرستی نویسنده: توماس رولت و کی‌ران باتی

لزومی ندارد مدیر سازمان در نقش تراپیست عمل کند، اما باید اصول اولیه کمک‌های اولیه به سلامت روانی کارکنان را بداند. احمد به تشویش و نگرانی تیمش پی برده بود. تعدیل‌های اخیر در صنعت و عملکرد ضعیف شرکت، باعث نگرانی کارکنان دربارۀ آیندۀ شغلی‌شان شده بود. اما بیش از همه نگران ملیا، یکی از زیردستان...

ژوئن 7, 2024

دسته های مقالات