جستجو
Close this search box.

سر اندرو لیکیرمن

استاد دانشکده‎‌ی کسب‌وکار لندن و مدیر روزنامه‎‌های تایمز و بازلی گروپ است که هر دو در لندن در جای دارند. او مسئولیت سرپرستی دانشکده‎‌ی کسب‌وکار لندن را بر عهده داشته و سابقه‎‌ی مدیریت بانک انگلستان را هم دارد.


المان‌های قضاوت خوب

رهبری و مدیریت افراد نویسنده: سر اندرو لیکیرمن

باید یک تصمیم گرفته شود. علی‌رغم گردآوری حقایق‎‌ و ارائه‎‌ی استدلال‎‌های موافق و مخالف برای گزینه‎‌های پیش رو، هنوز هیچ سند و مدرک مشخصی دال بر پشتیبانی از هر کدامشان در دست نیست. حضار دور میز به مدیرعامل سازمان چشم دوخته‌اند. آن‌ها به دنبال یک قضاوت خوب هستند. تفسیری مناسب از شواهد که منجر به...

ژانویه 11, 2021