...

کریستین بیسون

مدیرعامل «مرکز طراحی دانمارک» است که یک سازمان تحت نظر دولت در کپنهاگ است.


رویکردی صحیح برای هدایت تفکر طراحی

رهبری و مدیریت افراد نویسنده: رابرت آستین و کریستین بیسون

چگونه به تیم‌های پروژه کمک کنیم تا بر نابازدهی‌ها، ابهامات و آشفتگی‌های خود غلبه کنند ان لیند، سرپرست «آژانس ملی دانمارک» که ادعاهای خسارت بیمه‌‌ی کارگران مصدوم را بررسی می‌کند و درباره‌ی میزان پرداختی به آن‌ها تصمیم می‌گیرد، با یک بحران مواجه شد. عجیب اینجاست که این بحران، از دل پروژه‌ای شکل گرفت که ظاهراً...

آگوست 10, 2020

دسته های مقالات