مارکوس باکینگهام

سرپرست واحد تحقیقات عملکرد و افراد در موسسه‌ی تحقیقات ای‌دی‌پی است.


طراحی مشاغل دوست داشتنی

مدیریت تغییر نویسنده: مارکوس باکینگهام

این کار ساده‌تر از تصورتان است. با افزایش استعفای کارمندان، تمام صنایع در تقلا برای جایگزینی این افراد هستند. سازمان‌ها برای ترغیب کارکنان، سیاست‌های قدیمی خود را عوض می‌کنند و مزایای بی‌سابقه‌ای ارائه می‌دهند. برای مثال کمپانی‌های حمل‌ونقل برای ترغیب راننده‌های ترانزیت میزان دستمزد‌ها را افزایش داده‌اند. یا مدارس دولتی کالیفرنیا، به معلمان بازنشسته اجازه...

ژوئن 30, 2022

باورهای غلط درباره بازخورد

مدیریت تیم ها و افراد نویسنده: اشلی گودال و مارکوس باکینگهام

سال‌هاست که مدیران را تشویق می‌کنند تا تقریباً تمامی اقدامات کارکنان خود را مورد ستایش یا انتقاد سازنده‌ی خود قرار دهند. اما راه‌های بهتری هم برای کمک به رشد و پیشرفت کارکنان وجود دارد. برای مشاهده ادامه متن مقاله، اشتراک تهیه نمایید.

آگوست 10, 2020

دسته های مقالات