منابع انسانی

تجدیدنظر دربارۀ نیروی کار فریلنس

از جوزف فولر و مانجاری رامان و آلیسون بیلی و نیتیا وادوگاناتان در مجله نوامبر-دسامبر2020

bannerوقت تغییر نگرش فرار رسیده است.

بسیاری از کمپانی‌ها از وبسایت‌های فریلنسری برای استخدام کارکنان خویش‌فرمای ماهر بهره می‌گیرند. وقت نگرش استراتژیک به این پلتفرم‌ها فرا رسیده است.

در عصر کمبود کارکنان ماهر، اتوماسیون سریع و تحول دیجیتال، کمپانی‌ها کار دشواری برای استخدام کارکنان ماهر دارند. مشکلی که ممکن است دامنۀ آن در آینده بزرگ‌تر نیز شود.

برای مشاهده ادامه متن مقاله، اشتراک تهیه نمایید.

جوزف فولر استاد رویکرد مدیریت و یکی از اعضای پروژه‏ی «مدیریت آینده‌ی کار» در دانشکده‌ی کسب‌وکار هاروارد است.

مانجاری رامان مدیر طرح و محقق ارشد پروژه‌ی «شایستگی آمریکایی» و پروژه‌ی مدیریت آینده‌ی کار در دانشکده‌‌ی کسب‌وکار هاروارد است.

آلیسون بیلی مدیر طرح و سهامدار ارشد «گروه مشاورۀ بوستون» و مدیر بین‌المللی واحد مشاورۀ «افراد و سازمان» در این شرکت است.

نیتیا وادوگاناتان مدیر اجرایی و سهامدار گروه مشاورۀ بوستون و نیز از اعضای «پروژۀ آیندۀ کار» در این شرکت است. برخی از کمپانی‌های ذکرشده در این مقاله، مشتریان گروه مشاورۀ بوستون هستند.

نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *