تکنولوژی

طراحی پلتفرم تبادل استعدادهای داخلی

از بو کاوگیل و جاناتان دیویس و ب. پابلو مونتانیس و پاتریک پرکوفسکی و بتینا همر در مجله می-جون 2023

banner

نیازهای شرکت و علائق کارکنان را همسو کنید.

در سال 2012، ارتش آمریکا با بحران انسانی در جنوب شرق آسیا مواجه شد. آن‌ها برای رهبری عملیات نجات فوری در منطقه، به مهندس نیاز داشتند؛ شخص ماهری که تجربیات کاری، فرهنگی و زبانی مرتبطی داشته باشد.

باوجود ارزیابی کارنامۀ افسران مامور در آن منطقه و جستجوی ساده در رزومه‌ها، گزینه‌های خوب زیادی پیدا نکردند. اما پلتفرم «صفحات سبز» را برای تبادل استعدادهای داخلی سازمان ساخته بودند. هر کدام از سربازان، پروفایل خودش را در این پلتفرم داشت، اطلاعات شخصی و کاری خود را در آن وارد می‌کرد و برای موقعیت‌های شغلی خالی درخواست می‌‌داد. واحدهای مختلف ارتش نیز ضمن انتشار شرح وظایف موقعیت‌های خالی، شرایط افسرانِ در دسترس را ارزیابی می‌کردند. «صفحات سبز» همچون اپلیکیشن دوست‌یابی، در صورت شناسایی موقعیت مناسب به هر دو طرف پیغام می‌داد.

وقتی آگهی این موقعیت شغلی در «صفحات سبز» منتشر شد، بر حسب اتفاق ایدئال‌ترین کاندیدا در حال جستجو برای یافتن مسئولیت جدیدی بود. در رزومه‌اش سابقۀ خدمت در آن منطقۀ کلیدی نیامده بود و از نظر فرهنگی هم جنبه‌های مشترک زیادی با مردم منطقه نداشت. اما برای آن موقعیت درخواست داد، هر دو طرف موافقت کردند و در نهایت ارتش او را به مدیریت این بحران منصوب کرد.
خلاصۀ ایده

مسئله

در صورت سنتی بودن فرایند استخدام و ترفیع شرکت، حفظ کارکنان پربازده دشوارتر می‌شود.

برای مشاهده ادامه متن مقاله، اشتراک تهیه نمایید.

بو کاوگیل استادیار مدیریت در دانشکدۀ کسب‌وکار کلمبیا است.

جاناتان دیویس استادیار اقتصاد در دانشگاه اورگان است.

ب. پابلو مونتانیس دانشیار علوم سیاسی و روش‌ها و تئوری کمّی در دانشگاه ایموری است.

پاتریک پرکوفسکی استادیار استراتژی و کارآفرینی در دانشگاه یشیوا است.

بتینا همر عضو پژوهشی دانشگاه شیکاگو است.

نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *