...

ساف یبوآ-آمانکوا

همکار ارشد مک‌کینزی اند کامپانی در مقر واشنگتن است.


آفریقا بوته‌ای برای خلاقیت

نوآوری و خلاقیت نویسنده: آکا لکه و ساف یبوآ-آمانکوا

درس‌‎های برگرفته از تفکیک کسب‌وکارهای این قاره چگونه چند کمپانی آفریقایی سالانه درآمد 1 میلیارد دلار یا بیشتر کسب می‌کنند؟ اکثر مدیران جهانی که با آن‎ها صحبت می‌کنیم، فکر می‌کنند این عدد کمتر از صد و پاسخ بسیاری از آن‌ها صفر است. واقعیت چیست؟ چهارصد مورد از این کمپانی‌‎ها وجود دارند و آن‎ها به‌طور متوسط،...

ژوئن 2, 2020

دسته های مقالات