ارائه بازخورد


آیا باید امتیازی متناسب با شایستگی‎‌های همکارم به او بدهم یا آنچه خودش می‌خواهد؟

نویسنده: آنتونی ج و امی گالو و جاشوا د. مارگولیس

مطالعات موردیِ داستانی در مجله‌ی کسب‌وکار هاروارد، مشکلات واقعی رهبران در کمپانی‌هایشان را ارائه می‌کنند و راهکارهای متخصصین را می‌پرسند. این نمونه، مبتنی بر مطالعه‎‌ی موردی دانشکده‌ی کسب‌وکار هاروارد با عنوان «رامش پاتل در آراگون اینترتینمنت لیمیتد» است (پرونده‎‌ی شماره‎‌ی 412042-PDF-ENG) که توسط آنتونی ج. مایو و جاشوا د. مارگولیس نوشته شده و در سایت...

دسته های مقالات