جستجو
Close this search box.

اورت اسپین

سرهنگ ارتش و سرپرست بخش علوم رفتاری و رهبری در دانشکده افسری وست پوینت است.


طراحی و تدوین روشی نوین برای انتخاب رهبر

رهبری و مدیریت افراد نویسنده: اورت اسپین

روش جدید ارتش آمریکا برای انتخاب فرمانده گردان رابرت م. گیتس، وزیر دفاع، در یکی از کلاس‌های دانشکدۀ افسری وست پوینت سوال مهمی پرسید: «چطور ارتش می‌تواند رخوت سازمانی حاکم، یا به‌عبارت‌دیگر انعطاف‌ناپذیری بوروکراتیک در ماموریت‌ها و فرایند ترفیع را از بین ببرد تا بهترین، باهوش‌ترین و کارآزموده‌ترین افسران جوان را به فرماندهان آتی ارتش...

سپتامبر 11, 2021