جستجو
Close this search box.

ترسا آمابیل


مدیریت مسئله‌ی «زمان بیکاری»

اشتراک رایگان نویسنده: اندرو برادسکی و ترسا آمابیل

اکثر متخصصین در مورد سرشلوغی بسیار زیاد شکایت دارند. اما تحقیق جدید در میان گستره‌ای از مشاغل ازجمله مدیران، وکلا و پزشکان، به یک مسئله‌ی متفاوت اشاره می‌کند. در یک پرسشنامه، 78 درصد از کارکنان به حداقل یک بار «زمان بیکاری» در هفته اشاره کردند – دوره‌هایی که منتظرند وظیفه‌ای به آن‌ها اختصاص داده شود...

ژوئن 30, 2018