جستجو
Close this search box.

لیندی گریر

استاد مدیریت و سازمان‌ها در دانشکدۀ کسب‌وکار دانشگاه میشیگان است. او مدیریت مرکز رهبری سَنگِر در این دانشگاه را بر عهده دارد. .


لزوم بهره‌گیری از دو سبک رهبری متفاوت

رهبران و مدیران نویسنده: فرانچسکا جینو و لیندی گریر و رابرت ساتن

باید بدانید چه زمانی کنترل اوضاع را در دست بگیرید و چه وقت‌هایی دخالت نکنید. آیا بهترین رهبران کنترل اوضاع را در دست می‌گیرند و با دستور دادن به کارکنان، وادارشان می‌کنند تا بهترین نتیجه را تحویل دهند؟ یا به حرف‌هایشان گوش می‌دهند و بخشی از اختیارات را به خودشان می‌سپارند؟ پس از سال‌ها شنیدن...

فوریه 11, 2024