...

آیلت فیشباخ

استاد علوم رفتاری و بازاریابیِ دانشکده‌ی کسب‌وکار بوث در دانشگاه شیکاگو است.


چگونه وقتی حسش نیست کار کنیم!

روانشناسی نویسنده: آیلت فیشباخ

چهار استراتژی برای برانگیزش خود برانگیزش خودتان دشوار است. در واقع آن را غالبا با یکی از شاهکارهای بارون مونشهاوزن، داستان‌نویس آلمانی، مقایسه می‌کنم: گاهی اوقات تلاش برای حفظ وا داشتن خود به انجام یک کار، پروژه یا حتی حرفه‎، مثل این می‌ماند که با گرفتن موهایتان، خود را از باتلاق بیرون بکشید. اما برانگیزش...

ژوئن 9, 2020

دسته های مقالات