جستجو
Close this search box.

ابی لوندبرگ

مسئولیت ریاست لوندبرگ میدیا و کمک‌ویراستاری بخش سرویس‌های تحلیل در مجله‌ی کسب‌وکار هاروارد را بر عهده دارد و پیش‌تر ویراستار ارشد مجله‎‌ی CIO بود. کار او متمرکز بر رویکردهای رهبران کسب‌وکار در زمینه‎‌ی تحول سازمان‎‌هایشان است.


CLO دگرگون‌سـاز

منابع انسانی نویسنده: ابی لوندبرگ و جرج وسترمن

اکنون نمی‌توان نقـش مدیر ارشد آموزش را صرفاً به تعلیم محدود کرد. در محیط پویای کسب‌وکارهای امروز، یادگیری تبدیل به اهرم کلیدی موفقیت شده است. و با توجه به این تغییر، نقش سنتی مدیران ارشد آموزش نیز تغییر می‌کند. هم‎‌اکنون CLOها صرفاً مسئولیت تعلیم نیروها – برگزاری دوره‎‌های مهارت‌محوری و انطباق‌پذیری برای کارکنان و شاید...

ژانویه 9, 2021